Wednesday, March 17, 2010

PARLIMEN: Pindaan Akta 174 Benar Ahli Politik Bergelar Pelajar Tanpa Lepas Jawatan

KUALA LUMPUR, 17 Mac (Bernama) -- Seorang ahli politik yang bergiat dalam mana-mana parti politik kini boleh mendaftar sebagai pelajar di sebuah institusi pengajian tanpa perlu melepaskan kerjaya politiknya, demikian menurut rang Undang-Undang Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2010 yang dibentangkan di Parlimen Rabu.

Perkara itu dinyatakan dalam Fasal 6, rang undang-undang yang dibentangkan oleh Timbalan Menteri Pelajaran Datuk Dr Wee Ka Siong di Dewan Rakyat di sini untuk bacaan kali pertama.

Rang undang-undang yang mempunyai 14 fasal itu, antara lain, bertujuan meminda beberapa takrif dan seksyen dalam Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 (Akta 174).

Sebagai contoh, Fasal 6 menggantikan Seksyen 10 Akta 174 untuk memberi pelajar dan pertubuhan pelajar kebebasan berpersatuan, tertakluk kepada sekatan berhubung dengan parti politik, pertubuhan yang menyalahi undang-undang dan pertubuhan, badan atau kumpulan orang yang dikenalpasti oleh Menteri sebagai tidak sesuai demi kepentingan dan kesentosaan pelajar atau badan pelajar itu.

Bagaimanapun, menurut rang undang-undang ini, ketua eksekutif boleh, atas permohonan seseorang pelajar, mengecualikan pelajar itu daripada sekatan yang disebutkan.

Subseksyen (6) yang dicadangkan di bawah fasal ini pula bertujuan untuk meluaskan ruang lingkup kebebasan bercakap dan bersuara mengenai perkara akademik oleh seseorang pelajar.

Manakala pindaan subseksyen (7) yang dicadangkan bertujuan menghapuskan penalti jenayah yang diperuntukkan di bawah seksyen ini dan menggantikannya dengan tindakan tatatertib.

Menurut rang undang-undang tersebut, penghapusan penalti jenayah yang dicadangkan dalam seksyen ini adalah selaras dengan semangat yang ada dalam undang-undang mentadbir pendidikan tinggi.

Fasal 5 pula bertujuan menggantikan seksyen 9 Akta 174 untuk memberi Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP), pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar sesebuah institusi hak untuk membuat representasi bertulis sebelum apa-apa penggantungan atau pembubaran dibuat terhadap mereka.

Fasal yang sama turut mewujudkan hak untuk merayu kepada menteri.


-- BERNAMA

No comments:

Post a Comment